តែបីមុខនេះជួយមាន់លោកអ្នកមិនអោយឈឺបាន! នេះវិធីផ្សំថ្នាំពីធម្មជាតិជួយព្យាបាលមាន់ដែលមានអាការៈផ្តាសាយ!

វិធីផ្សំថ្នាំពីធម្មជាតិជួយព្យាបាលមាន់ដែលមានអាការៈផ្តាសាយ

មាន់ដែលមានជម្ងឺផ្តាសាយអាចមានអាការៈដូចជាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដោយហូរសំបោរ សំកុក និងហើមភ្លែកខ្លះផងដែរ។

វិធីជួយព្យាបាល

*គ្រឿងផ្សំ៖

-ខ្ញីកន្លះគីឡូ ខ្ទឹមសកន្លះគីឡូ ស្កត្នោតកន្លះគីឡូ

*វិធីលាយថ្នាំ៖

-បុកខ្ទឹម ខ្ញី លាយជាមួយស្កត្នោត

– បន្ថែមទឹក១លីត្រ

-ផ្អាប់ទុករយៈពេល១៥ថ្ងៃ អាចប្រើជួយទប់ស្កាត់បាន។

*កម្រិតប្រើ៖

លាយថ្នាំនេះ១/២០នៃទឹករួចដាក់ឲ្យមាន់ផឹក។

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*