ជណ្តើរយន្តម៉ាក iCON មានចែកចាយជណ្តើរយន្តសម្រាប់អគារការិយាល័យ គេហដ្ឋាន សណ្ឋាគារ ខុនដូ មន្ទីរពេទ្យ ជណ្តើរយន្តសម្រាប់ដឹកទំនិញ និងរថយន្ត។ ទំនាក់ទំនង៖ 017 589 666 ឬ 016 680 888។

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*