ឈ្មោះផ្កាជាច្រើនដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងពីមុន

ខាងក្រោមជាឈ្មោះផ្កាមួយចំនួនដែលមានបងប្អូនខ្បានស្គាល់ ហើយក៏ប្រហែលមានបងប្អូនខ្លះមិនទាន់បានឃើញ និងស្គាល់នៅឡើយ។ ដូច្នេះ សូមទៅពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នា ថាផ្កាទាំងនោះស្រស់ស្អាត និងមានឈ្មោះអ្វីខ្លះ

ដោយៈ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*