ដើមទំពាំងបាយជូរប្រេស៊ីល ដើមឈើហូបផ្លែដែលមានរូបរាងប្លែកគួរអោយចាប់អារម្មណ៍

ដើមទំពាំងបាយជូរប្រេស៊ីលជាដើមឈើហូបផ្លែដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសប្រេស៊ីល នៅស្រុកខ្មែរយើងអាចដាំលូតលាស់បានល្អបើពិនិត្យតាមតំបន់ សីតណ្ហភាពTemperature zone map នៅស្រុកថៃគេទើបនាំចូលយកមកដាំកាលពី១០ឆ្នាំមុននិងកំពុងពេញនិយម។​ វាចេញផ្លែនៅលើដើម មិនដូចឈើហូបផ្លែដ៏ទៃដែលអោយផ្លែលើមែកនិងទង។​ វាអោយផលក្រោយដាំ៣ទៅ៥ឆ្នាំ​​​។

—-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*