កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ ឈ្មោះល្បែងកម្សាន្តកុមារវ័យ ៤១រូបភាព ឃើញហើយធ្វើឱ្យអ្នកនឹកស្រណោះអតីតកាល

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍កុមារវ័យ ឃើញហើយធ្វើឱ្យអ្នកនឹកស្រណោះអតីតកាលជាក់ជាមិនខាន! ក្មេងសម័យឥឡូវប្រហែលមិនដែលឃើញ ឬលឺផងក៏មិនដឹង។

១. រូបភាព៖ យកស្លឹកដូងធ្វើនាឡិកា

២. រូបភាព៖ លេងឆ្មាចាប់កណ្តុរ

៣. រូបភាព៖ លេងបាញ់ឃ្លី

៤. រូបភាព៖ លេងត្រេះ

៥. រូបភាព៖ លេងលោតកៅស៊ូ

៦. រូបភាព៖ លេងបាញ់គ្រាប់សណ្តែក

៧. រូបភាព៖ លេងចាប់ត្រី

៨. រូបភាព៖ លេងដុតជ័រភ្លុំដាក់ទឹក

៩. រូបភាព៖ លេងភ្លុំប៉េងប៉ោងពីជ័រ

១០. រូបភាព៖ លេងបាញ់ចំពាមកៅស៊ូ

១១. រូបភាព៖ លេងបិទពួន

១២. រូបភាព៖ លេងលោតលើចំបើង

១៣. រូបភាព៖ លេងបង្ហោះខ្លែង

១៤. រូបភាព៖ លេងដាក់ទឹកឱ្យគ្រាប់ផ្ទុះ

១៥. រូបភាព៖ លេងធ្វើគ្រាប់ផ្ទុះបោកលឺសំលេង

១៦. រូបភាព៖ លេងយកធាងចេកមកធ្វើកាំភ្លើង

១៧. រូបភាព៖ លេងយកធាងចេកមកធ្វើសេះ

១៨. រូបភាព៖ លេងបៃឡុកបៃឡ

១៩. រូបភាព៖ លេងកាច់ធាងដំឡូងធ្វើខ្សែក

២០. រូបភាព៖ លេងយកបណ្តូលផ្កាប្រទាក់​ (អ្នកណាដាច់មុន អ្នកនោះចាញ់)

២១. រូបភាព៖ ល្បែងបោះឆ័ត្រយោង

២២. រូបភាព៖ លេងឆ្កោះកៅស៊ូកង

២៣. រូបភាព៖ លេងលោតរំលង

២៤. រូបភាព៖ លេងញិចប្លាស្ទិកឱ្យលឺសំឡេង

២៥. រូបភាព៖ លេងអូសធាងដូង

២៦. រូបភាព៖ លេងសង់ផ្ទះ

២៧. រូបភាព៖ ឧបករណ៍លេងហ្គេម

២៨. រូបភាព៖ លេងត្រេះចាប់ក្រូចឆ្មា

២៩. រូបភាព៖ លេងដេញចាប់ពេលភ្លៀងធ្លាក់

៣០. រូបភាព៖ លេងបាចផុក

៣១. រូបភាព៖ លេងប្រទាក់ខ្សែធ្វើរូបផ្សេងៗ

៣២. រូបភាព៖ លេងរំអិលទោង

៣៣. រូបភាព៖ លេងយកកំប៉ុងធ្វើទូរសព្ទ

៣៤. រូបភាព៖ លេងបិតពួន

៣៥. រូបភាព៖ លេងបោះផ្លែត្រាច

៣៦. រូបភាព៖ លេងដំសំបកដបធ្វើ Yoyo

៣៧. រូបភាព៖ លេងវ៉ៃក្បាលមាន់ (អ្នកណាដាច់មុន អ្នកនោះចាញ់)

៣៨. រូបភាព៖ លេងឡើងដើមឈើ

៣៩. រូបភាព៖ លេងភ្លុំកៅស៊ូកង

៤០. រូបភាព៖ លេងលោតទឹកបឹងបួរ ស្ទឹង ទន្លេ

៤១. រូបភាព៖ លេងប្រជល់សត្វកញ្ចែរ

រៀបរៀងដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*