វិធីធ្វើអាហារបន្ទន់រុក្ខជាតិ ប្រយោជន៍ ជួយថាមពល ស្លឹកធំ ផ្លែធំ រសជាតិល្អ រុក្ខជាតិរឹងមាំ ធនរោគ ធនអាកាសធាតុ!

វត្ថុធាតុដើម៖
1/ ប្រហុកមួយកែវទឹក
2/ ពងមាន់3គ្រាប់
3/ ទឹក25លីត្រ

 


វិធីលាយ
-បំបែកពងមាន់ចាក់ចូល ហើយកូក្ន្ងុងទឹក25លីត្រ
-ចាក់ប្រហុកមួយកែវចូល
– ច្រោះយកតែទឹកដាក់ចូលធុងបាញ់


វិធីប្រើ
-ស្រោចគល់ ឬបាញ់ស្លឹក 7-10ថ្ងៃម្តង
ប្រយោជន៍ ជួយថាមពល ស្លឹកធំ ផ្លែធំ រស់ជាតិល្អ


សារប្រយោជន៍នៃវត្ថុធាតុផ្សំ ពងមាន់ ពងសរជាសាធាតុចាប់ស្លឹក ពងក្រហម កាលស្យូម វីតាមីន និងប្រូតេអ៊ីន ប្រហុក មានសូឌីយូម ជួយពង្រីក និងពង្រឹងស្លឹកធាងទងផ្កាផ្លែ ប្រូតេអ៊ីន ជាអាម៉ីណូអាស៊ីត ជួយរុក្ខជាតិរឹងមាំ ធនរោគ ធនអាកាសធាតុ។

ពីគ្រូពេទ្រទូច

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*